kategoria: Princípy

Zdravý životný štýl

 

Nie je žiadne tajomstvo, že ľudia, ktorí vyznávajú zdravý životný štýl žijú dlhšie ako tí čo žijú nezdravo. To však nie je jediná pozitívna funkcia zdravého prístupu k životu. Pokiaľ žijete zdravo, je malá šanca, že budete trpieť chorobami, nadváhou, či zlou kondíciou. Ako žiť tak, aby sme boli naozaj zdravý?

Obezita

 

Obezita je odborne chápaná ako nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku. Jej vznik môže vyvolať niekoľko príčin, či už dedičných alebo spôsob života, ktorý človek praktizuje. Dochádza k nej pokiaľ je energetický príjem z potravy väčší ako samotný výdaj, čo má za následok postupne ukladanie potravy vo forme tuku.

Pitný režim

 

Dodržiavanie pitného režimu je základom správnej funkcie organizmu. Samotná voda je najdôležitejšou dennou súčasťou príjmu človeka, na koľko telo tvorí približne 60% tekutiny. Nesprávny, či nedostačujúci príjem tekutiny môže spôsobiť vážne zdravotné problémy ako malátnosť, nevoľnosť, v prípade dlhodobej absencie príjmu tekutiny až smrť.

Následky obezity

 

Obezita je nielen nepríjemná, ale aj nebezpečná. Nie je divu, ak obézny človek umrie skôr ako ten čo je chudší. Aké riziká Vám teda hrozia, ak týmto ochorením trpíte? Je ich naozaj veľa, takže poďme si ich konkrétnejšie popísať.

Obezita je vo svojich následkoch veľmi nepríjemná a nebezpečná. Konkrétne zdravotné problémy sa môžu prejaviť naraz, no častejšie je to postupný jav. Samotná obezita je veľmi podceňovaná u ľudí, ktorí ňou trpia, či prípadne aj doktormi, ktorých pacienti vo svojich ordináciach navštevujú. Veľmi smutný fakt je, že bezprostredné rizika obezity si ľudia začínajú uvedomovať až, keď nimi naozaj trpia. Obezita však neovplyvňuje len určité fyziologické funkcie tela, ale aj psychiku, či dokonca dĺžku života. Nie je divu, ak zomrie mladý človek trpiaci obezitou, samozrejme nemáme na mysli pár kíl navrch, ale akútnu obezitu, ktorá je aj v mladom veku pre človeka riziková.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »