Tag Archives: prostredie

Vplyv životného prostredia na zdravie

 

Nevhodné životné prostredie je jedným z hlavných príčin mnohých ochorení ľudstva. Pod pojmom životné prostredie si môžeme predstaviť v podstate všetko čo nás obklopuje a všetko, čo pôsobí na náš rozvoj. Na samotné zdravie človeka vplýva predovšetkým kvalita ovzdušia, ale nie len to. Veľmi významným faktorom pre zdravie človeka je aj kvalita pôdy, vodných zdrojov, ale taktiež i kvalita prostredia v ktorom žije a vyrastá. Z toho dôvodu je možné i dnes sledovať v mnohých priemyselných oblastiach so zvýšenou mierou znečistenia ovzdušia vyšší výskyt rakoviny, alergií, civilizačných chorôb a podobne. Naopak, prostredie kde prevláda relatívne zdravé životné prostredie pôsobí pre človeka ukujňujúco a zdraviu prospešne.