Vplyv životného prostredia na zdravie

Nevhodné životné prostredie je jedným z hlavných príčin mnohých ochorení ľudstva. Pod pojmom životné prostredie si môžeme predstaviť v podstate všetko čo nás obklopuje a všetko, čo pôsobí na náš rozvoj. Na samotné zdravie človeka vplýva predovšetkým kvalita ovzdušia, ale nie len to. Veľmi významným faktorom pre zdravie človeka je aj kvalita pôdy, vodných zdrojov, ale taktiež i kvalita prostredia v ktorom žije a vyrastá. Z toho dôvodu je možné i dnes sledovať v mnohých priemyselných oblastiach so zvýšenou mierou znečistenia ovzdušia vyšší výskyt rakoviny, alergií, civilizačných chorôb a podobne. Naopak, prostredie kde prevláda relatívne zdravé životné prostredie pôsobí pre človeka ukujňujúco a zdraviu prospešne.

Čo všetko môže jednotlivec urobiť pre skvalitnenie prostredia, v ktorom žije

Pod pojmom životné prostredie nemusíme chápať len vzťahy medzi človekom a prírodou. Spadá sem i pracovné prostredie, v ktorom človek dennodenne trávi svoj čas. Práve pracovné prostredie je neraz najčastejším zdrojom mnohých chorôb, keďže dennodenne stresy, ktoré väčšina ľudí vo svojej práci zažíva sa negatívne podpisujú pod ich zdravotný stav. Nie sú to však len pracovné stresy, ale i životné prostredie mesta, v ktorom človek žije. Problematickým v tomto ohľade môže byť hlavne vplyv ľudských sídiel v celku (paneláky), zlá likvidácia odpadu, zlá infraštruktúra a mnoho iných vecí, ktoré nás dennodenne obklopujú a svojím zlým stavom negatívne ovplyvňujú fyzické, ale i psychické zdravie človeka. Z toho dôvodu je vhodné v prípade pretrvávajúcich zdravotných problémov zvážiť zmenu prostredia, v ktorom žijete, keďže mnoho civilizačných chorôb má na svedomí práve nevyhovujúce životné prostredie.


Dbajte na odpočinok a regeneráciu síl

Vplyvom nezdravého životného prostredia a taktiež i zlého životného štýlu môže človek reálne pociťovať vyšší úbytok energie ako v prípade, že žije v prostredí, ktoré jemu zdraviu prospieva. Z toho dôvodu je vhodné dbať predovšetkým na dostatočnú regeneráciu tela a odpočinok. Všeobecne sa odporúča spánok dlhý približne 8 hodín, čo predstavuje presne tretinu času z celého dňa.

Samotná svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie ako stav duševnej, telesnej ale i sociálnej pohody. Predpokladom pre vyrovnaný duševný stav, ktorý výrazne ovplyvňuje i telesný stav človeka vplýva práve dostatočná regenerácia a odpočinok človeka. Absencia spánku môže totiž u ľudí spôsobiť mnohé duševné choroby, ktoré môžu vyústiť až do depresií, ktorými sú ohrozené všetky skupiny obyvateľstva. Častokrát je možné sledovať depresie u ľudí, ktorí nemajú dostatok času na oddych a ich jediným zmyslom a šťastím v živote je práca. Práve vorkoholici by preto mali dbať na to, aby si našli dostatok času i na iné aktivity a hlavne oddych, ktorý ich môže ochrániť pre krízovými obdobiami v živote.

Čomu by ste sa mali vyhýbať, aby Vaše zdravie bolo čo najmenej ohrozené?

Pamätajte si, že i vy môžete výrazne zvýšiť kvalitu svojho životného prostredia tým, že sa budete vyhýbať niektorým zdraviu škodlivým látkam. Konkrétne ide napríklad o cigarety, ktoré nie len, že neblaho pôsobia na kvalitu Vášho zdravia, ale i na kvalitu životného prostredia ostatných ľudí vo Vašom okolí. To isté môžeme aplikovať u alkoholu alebo u drog a to akékoľvek druhu. Ako jednotlivec však svoje životné prostredie môžete zlepšiť i tým, že sa budete čo najviac vyhýbať prostrediu, ktoré na Vás nepôsobí ideálne, teda negatívne ovplyvňuje Váš psychický, ale i fyzický stav. Určite je vhodné občas i na niekoľko dní prerušiť každodenný stereotyp a to tak, že si napríklad zájdete na túru, chatu alebo miesta, kde môžete načerpať novú silu.

 

 

 
Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár